20161111_202529

MENÍME TVÁR. PRINESIEME ORIGINALITY A – EMOGRAF

Meníme tvár nášho on line magazínu Deti nahlas a rozširujeme cieľovú skupinu. Postupne prejdeme na týždenník a budeme prinášať témy pre rodiny po rozvode. Rozhovory s celebritami, starostlivosť o duševné i telesné zdravie, budeme radiť ako zvládnuť krušné chvíle počas krízy v rodine, prinesieme veľa zaujímavých informácií, ktoré pomôžu skvalitňovať život; a to všetko s ústrednou témou – aby deťom dobre bolo. Originálnou novinkou bude tzv. emograf - aplikácia, ktorá umožní , aby si každý našiel svoj obsah podľa aktuálnych pocitov. Jedinečná vec, ktorá bude prelomovým krokom v mediálnej komunikácii. Najmä pre deti. Onedlho začne vychádzať aj príloha Deti, rodičia a média, ktorá bude pomáhať rozvíjať mediálnu gramotnosť a kritické vnímanie médií. K tomu otvoríme Linku dôvery pre týraných mužov a Linku dôvery pre cigánske deti. Všetko bude o tom, aby sme vyrovnávali nevyváženosť v genderovej agende a aby sme dávali zmysel rodovej rovnosti – bez ideológie a v tom, aby genderová politika zbližovala ženy a mužov. Aby sa odstraňovali všetky animozity, aby si obe pohlavia navzájom prejavovali úctu, empatiu a dopĺňali sa svojou jedinečnosťou. Sieťujeme odborníkov, rekonštruovali sme redakčný tím, nastoľujeme témy a chystáme celý rad nových prekvapení. Do konca roku chceme dať nový, širší rozmer agende Rady pre práva dieťaťa, chceme vytvoriť priestor pre rodičov a deti, ktorých kvária vzťahové problémy a pôsobiť ako maják v mori problémov. – tka – web-deti-1 web-deti

Pridaj komentár