Pomáhame si

Praktické skúsenosti z ochrany práv detí, kazuistika, príbehy a názory odborníkov na to, čo deťom ubližuje a čo je pre ne dobré.

ÚVOD KU KONCEPTU INFEKTU DETSKEJ DUŠE A NÁČRT RIEŠENIA TEJTO SOCIÁLNEJ PANDÉMIE

Problematika domáceho násilia všeobecne, a domáceho násilia, páchaného na deťoch osobitne, je ukotvená v spoločenskom, odbornom i právnom diskurze a je obsahom mnohých inštitucionálnych opatrení, ktoré majú za cieľ ochranu osôb pred akýmikoľvek formami násilia. Teoreticko-metodické východiská pre odhaľovanie patologického správania však nereagujú na všetky formy násilia alebo zneužívania detí. Napríklad len veľmi opatrne naznačujú problémy s emočným zneužívaním, ktoré […]

Celý článok

dieťa

ODKAZ SUDCOM: ŽIADNE DIEŤA NECHCE, ABY SA HO RODIČ VZDAL

Kto nezažil, neuverí. Mnohí rodičia, z veľkej časti otcovia, po rozpade vzťahu zažívajú bolesť z toho, že ich vlastné deti ich odmietajú. Bez príčiny. Deti sa správajú arogantne, dokonca až útočne, vymýšľajú si, zavrhujú celú rodinu druhého rodiča, sú cynické a nenávistné. Pritom každé dieťa sa narodí plné lásky k obom rodičom. Z čoho potom pramení jeho nenávisť? Dr. […]

Celý článok

Blogovisko

Názory a skúsenosti odborníkov, rodičov a fanúšikov detí o strastiach a slastiach detí.

DIEŤA, KTORÉ NIE JE MILOVANÉ, JE TÝRANÉ

Prichádzam z krajiny detskej bolesti, kde minútu za minútou, deň za dňom, už roky – sa dotýkam pálčivých bolestí, ktoré deťom spôsobil život, presnejšie – v drvivej väčšine ich vlastní rodičia. Počas svojej praxe som sa nestretla s jediným dieťaťom (s poruchami prežívania a správania), ktoré by malo otázku otcovstva vo svojom vnútri uspokojivo vyriešenú. […]

Celý článok

MUDr. Anna Kováčová - Habovštiaková

TAM, KDE DIEŤA CÍTI LÁSKU, TAM MÁ DOMOV

Každé siedme dieťa trpí psychickou poruchou v dôsledku zlých vzťahov medzi rodičmi. V rokoch 2010 až 2014 navštívilo detského psychiatra 153 000 detí v priemere dva až trikrát. Asi 40 000 detí trpí epidémiou syndrómu zavrhnutého rodiča a takmer každé druhé dieťa žije v neúplnej rodine. Desivé čísla, ktoré odhaľujú, že deti sú vo vážnom ohrození a rodina vo veľkej kríze. Napriek tomu […]

Celý článok

Rady, otázky a odpovede

Rady a odporúčania. Kde nájsť pomoc? Aké sú moje práva a práva mojich detí? Čo robiť, keď sa nemôžem dostať k svojmu dieťaťu? Čo si počať, keď ma dieťa odmieta? Mám otázku!

10 ČERVENÝCH INDIKÁTOROV, KTORÉ SPOĽAHLIVO ODOKRYJÚ SYNDRÓM ZAVRHNUTÉHO RODIČA

Sekta. Ktokoľvek počuje toto slovo, ktokoľvek sa stretne s človekom zo sekty, pociťuje dešpekt a pociťuje neidentifikovateľnú duševnú tieseň, či nejakú ľútosť. Nikto nediskutuje o tom, či je sekta pozitívny alebo negatívny spoločenský jav. Každému, zdravo premýšľajúcemu človeku, je jasné, že ide o silnú deštrukciu ľudskej psychiky a ničenie životov. Keď sa však povie syndróm zavrhnutého rodiča, začnú vášnivé debaty, […]

Celý článok

Obaja rodičia

VEDA VYHRALA NAD NENÁVISŤOU K OTCOM

Na Slovensku trpí psychickou poruchou syndrómu zavrhnutého rodiča najmenej 40 000 detí. Ide o jav, ktorý sa roky snažia rôzne skupiny aktivistov i odborníkov zakrývať, zľahčovať a prehliadať. Napriek tomu, že syndróm veda skúma už celé dekády rokov, napriek tomu, že po celom svete sa o ňom čoraz hlasnejšie hovorí, napriek tomu, že sa jasne preukázalo, že ide o emočné zneužívanie detí, ktoré je v každej civilizovanej krajine dokonca trestné. To, že pre les nevidíme stromy, ešte neznamená, že tie stromy neexistujú. Rozpoznať syndróm zavrhnutého rodiča je fatálne dôležité.

Celý článok

Rozhodnutia o deťoch

Dôležité zákony, judikáty, úradné rozhodnutia a všetky opatrenia, ktoré zasahujú do života detí. Hodnotenie sudcov, sociálnych pracovníkov, súdnych znalcov a iných profesií, v súvislosti s ich prácou s deťmi.

atlara.wordpress.com-ilustracia

Fatálne omyly

pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov Rokmi sa stalo nepísaným pravidlom, že rodič, ktorému súd po rozpade rodiny zverí dieťa do osobnej starostlivosti, žije v presvedčením, že nad svojim potomkom získal absolútnu právomoc a že môže určovať režim stretávania sa s druhým rodičom alebo dokonca to, či sa vôbec s druhým rodičom […]

Celý článok

Krištáľová Lastovička
pozitívne príklady z praxe

Právo detí 1

Práva detí očami detí – VYHODNOTENIE 2016

Dostali sme 1 000 príbehov detí z 220 škôl a dozvedeli sme sa po čom detské duše túžia. Súťaž Práva detí očami detí  hodnotíme ako veľký úspech, na ktorom majú priamu zásluhu aj stovky učiteľov základných škôl z celého Slovenska. Ďakujeme v mene detí. Literárna súťaž sa už vo svojom premiérovom ročníku stala najväčšou literárnou súťažou na Slovensku vôbec a priniesla […]

Celý článok

Handwriting-007

Celoslovenská literárna súťaž „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“

Rada pre práva dieťaťa, v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre žiakov základných škôl:  „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“. .. PROPOZÍCIE celoslovenskej literárnej súťaže „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“  . Vyhlasovatelia:   […]

Celý článok

Na čom pracujeme
O nás, Čo teraz robíme, Naše projekty

Deň detskej radosti

Deň detskej radosti

Pozývame celé rodiny, sympatizantov a každého, kto chce prežiť sobotu 30. apríla medzi deťmi a so svojimi deťmi, či celou rodinou. Začíname tradíciu rodinných teambuildingov, teda stretnutí rodín pri spoločnej aktivite. Podujatie umožňuje nielen to, že rodičia s deťmi prežijú spolu deň plný radosti a zážitkov, zároveň však môžete zdieľať rodinnú atmosféru aj s inými. […]

Celý článok

Ako na 2%

AKO NA TO? Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak […]

Celý článok

Povedz to mackovi
Linka detskej dôvery

Deti môžu ocka milovať, aj keď nie je dokonalý

List môjmu otcovi

Na internete bola vytvorená petícia, ktorou podpísaní žiadajú OSN, aby uznala zavrhovanie rodiča za násilie a zneužívanie detí. Petíciu môžete podpísať na adrese:http://www.change.org/petitions/ask-united-nations-to-recognize-parental-alienation-as-violence-and-abuse-against-children. Pod petíciou je možné prečítať si vyjadrenia niektorých signatárov. Prinášame vám preklad jedného vyjadrenia, ktoré napísala Melissa DeGroff z Pensacoly na Floride.

Celý článok