Rada pre práva dieťaťa

AMBASÁDOR DETÍ

andrej-buchamer

ANDREJ BUCHAMER TOP manažér IT spoločnosti ASBIS SK filantrop

AMBASÁDOR DETÍ

adamec

IGOR ADAMEC herec, režisér, dramaturg a spisovateľ známy z detských relácií Kakao a Bábovka

 AMBASÁDORKA RÓMSKYCH DETÍ

podolinska

MONIKA PODOLINSKÁ laureátka ocenenia “Biela vrana” učiteľka, dlhoročná obetavá ochrankyňa práv rómskych detí

 AMBASÁDORKA PRÁV DETÍ

bianca

BIANCA THOMAZ Fortaleza, Brazília, advokátka so špecializáciou na medzinárodné právo

 AMBASÁDORKA PRÁV DETÍ

katka

KATARÍNA ŠTIGLINCOVÁ Haag, Holandsko študentka medzinárodného práva

 ODBORNÍ MENTORI

  ODBORNÝ GARANT PRE ZAVRHOVANIE RODIČA

bernet

William Bernet, MD. – emeritný profesor pedopsychiatrie na Vanderbilt University, Nashville (USA). Významný celoživotný člen Americkej psychiatrickej asociácie a prezident PASG (Parental Alienation Study Group), autor viacerých monografií o zavrhovaní rodiča.

 

  MENTOR A KOUČ

dr-sue-cornbluth

prof. SUE CORNBLUTH profesorka psychológie na University of Pennsylvania (USA, štát Philadelphia, mesto Pensnsylvania), ktorá je treťou najlepšou univerzitou na svete. Dr. Sue sa dlhodobo venuje problematike emočného zneužívania detí a radí sa medzi uznávané odborníčky. Pravidelne vystupuje vo svetových médiách. S RPPD má exkluzívnu spoluprácu v rámci EÚ

  PRÁVNY PORADCA

talianska-sudkyna

CHIARA INGENITO Rím, Taliansko Známa talianska advokátka, špecializujúca sa na rodinné právo. Pracovala na Republikovom súde pre mladistvých v Ríme, stážovala na Najvyššom súde a pôsobila aj v Komisii pre medzinárodné adopcie. Je autorkou mnohých publikácií z oblasti rodinného práva a práv detí, v kontexte s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva

  MENTOR – SOCIÁLNA PRÁCA

OLAH 1

MICHAL OLÁH, profesor sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, mentor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a člen prezídia Rady

  PREZÍDIUM RADY PRE PRÁVA DIEŤAŤA

 PREZIDENTKA

aLENA

ALENA DUŠATKOVÁ, PhDr., Mgr. Je odborníčkou vo vzdelávaní dospelých a má mnohoročnú prax z rôznych manažérskych pozícií. Riadila mnohé medzinárodné projekty a multidisciplinárne tímy, má bohatú lektorskú prax. Absolvovala vzdelávacie pobyty v Bruseli, Viedni, Hamburgu, Paríži, Berlíne, v Linci a inde. Je uznávaná sociologička a má vzdelanie aj v odbore masmediálnej komunikácie. Verejne sa angažuje. Žije v Bratislave.

 

  VIPREZIDENT A GENERÁLNY MANAŽÉR

JA

Jozef Tinka, PhDr., PhD. – vysokoškolský učiteľ, výskumník a publicista. Člen medzinárodnej expertnej organizácie PASG (Parental Alienation Study Group, Nashville, USA. Supervízor problematiky zavrhovania rodiča. Viac ako 40 rokov sa angažuje v treťom sektore.

  ADMINISTRÁTOR

bohus

BOHUSLAV LENGHARDT, Informatik a verejne činný aktivista, ktorý sa angažuje najmä pri ochrane práv detí a pri práci s deťmi. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti a Rady pre práva dieťaťa. Istý čas pôsobil aj v Lige otcov. Do roku 20 11 sa venoval práci s deťmi v organizácii Pionier. Má bohaté skúsenosti a široký odborný prehľad v problematike ochrany práv detí, osobitne v oblasti práva detí na oboch rodičov. Žije v Trnave.

 ČLEN PREZÍDIA

OLAH 1

Michal Oláh, prof., PhDr., PhD. – vysokoškolský učiteľ, uznávaný odborník na sociálnu prácu. Riaditeľ Resoty Antona Srholca, filantrop a dlhoročný aktivista v treťom sektore.

 

  ČLENKA PREZÍDIA

unnamed

ZDENKA LACKOVÁ, Mgr. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. Ďalej štátne skúšky z didaktiky a teórie výchovy, psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a didaktiky predmetov sociálnej práce (sociológia, sociálnoprávna ochrana). Certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti sociálnych služieb. Certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Absolvovala prax v krízovom centre pre matky s deťmi, v detskom domove, na oddelení sociálnoprávnej ochrany na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Je dlhoročnou aktivistkou a má bohaté skúsenosti z pôsobenia v oblasti filantropie. Angažuje sa v treťom sektore. Bola 4 roky členkou OZ Maják nádeje (pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi). Od roku 2012 sa venuje ochrane práv detí.

 

 ČLENKA PREZÍDIA

radka

RADMILA CAO, PaedDr. Špeciálna pedagogička, ktorá sa dlhé roky venuje deťom, ktoré trpia poruchami správania. Zaoberá sa aj sociálnym poradenstvom v rámci dobrovoľníckej práce a problematikou syndrómu zahrnutého rodiča. Prednáša, publikuje, radí a pomáha.

 ČLENKA PREZÍDIA

phdr-kristinova-wieckowska

MIROSLAVA KRISTINOVÁ, PhDr. Vyštudovala sociálnu prácu a psychológiu. Pracuje ako mediátorka a špecializuje sa najmä na mediáciu sporov medzi rodičmi. Ako dobrovoľníčka sa venuje aj sociálnemu a rodinnému poradenstvu. Prednáša, publikuje.

 ČLEN PREZÍDIA

riso

RICHARD ČALKOVSKÝ, Mgr. Právnik a aktivista v oblasti ochrany práv detí

 REVÍZOR

sabol

MIROSLAV SABOL, Ing.

 

 REGIONÁLNA POBOČKA

KOŠICE – afilácia pre východné Slovensko
monika

Monika Katunská, PhDr., MBA.  – vysokoškolská pedagogička, riaditeľka súkromného gymnázia, odborníčka na sociálnu prácu, manažérka.

 

 FUNDRAISING

14518442_10206126298030416_131062981_n

NATÁLIA CHABADOVÁ, Mgr.

dsc_0474

ANNA KOVÁČOVÁ, Mgr.

 

 

 

On line magazín DETI NAHLAS

 REDAKCIA

 ŠÉFREDAKTOR

jt

Jozef TINKA, PhDr., PhD.

REDAKTORKA, ZAHRANIČNÁ SPRAVODAJKYŇA

bianka

Bianka VEREŠOVÁ

 

 ADMIN

51

KAROL MUDROCH, Ing.

 

ODBORNÝ TÍM

poradenstvo, terénna práca, pomoc rodinám v kríze

Jozef Tinka

JOZEF TINKA, PhDr., PhD. poradenstvo v oblasti emočného zneužívania detí (vrátane syndrómu zavrhnutého rodiča), expertízy kvality znaleckých posudkov, sociálne poradenstvo. Kontakt: jozef.tinka@pravadeti.sk

unnamed

ZDENKA LACKOVÁ, Mgr. rodinné a sociálne poradenstvo, problematika syndrómu zavrhnutého rodiča. Kontakt: info@pravadeti.sk

unnamed (1)

ALENA DUŠATKOVÁ, PhDr., Mgr. sociálne poradenstvo, práva detí Kontakt: info@pravadeti.sk

radka

RADMILA CAO, PaedDr. špeciálna pedagogika. Kontakt: info@pravadeti.sk

henrieta

HENRIETA HUBINÁKOVÁ, Mgr. psychologička. Kontakt: info@pravadeti.sk

101

MIROSLAVA KRISTINOVÁ, PhDr. mediátorka. Kontakt: miroslava.kristinova@gmail.com

 

unnamed (3)

BOHUSLAV LENGHARDT, peer konzultant v oblasti striedavej starostlivosti a syndrómu zavrhnutého rodiča. Kontakt: info@pravadeti.sk

 

41

MIROSLAV SABOL, Ing. peer konzultant v oblasti striedavej starostlivosti. Kontakt: striedavastarostlivost@gmail.com

 

SONY DSC

BARBORA VRBOVÁ, JUDr. advokátka pre rodinné právo. Kontakt: Bratislava, Bernolákova 1. Email: barbora.vrba@gmail.com. Mobil: 0903 901 620

unnamed

JITKA HASÍKOVÁ, JUDr. advokátka (trestné právo), problematika týraných mužov Bratislava, Jakubovo námestie 13. Mobil: 0903 638 942 FAX: 02-3214 4001 Email: hasikova@obhajca.com

 

unnamed (9)

JANA KUBÁŇOVÁ, JUDr. advokátka – problematika týraných žien Nitra, Štúrova 13 Mobil: 0918 492 293 Email: janakuban@gmail.com

 

unnamed (10)

ZUZANA JÓŽOVÁ – BORECKÁ, JUDr. advokátka a mediátorka. Nitra, Sládkovičova 7 Mobil: 0907 141 999 Email: jozovaborecka@advokatzjb.eu Web: www.mediatorpravnik.eu