Ilustračné foto: www.studiosalata.eu

Výrok milánskeho súdu: Matka už nie je „najlepším rodičom“ na zverenie dieťaťa do starostlivosti

Taliansky súd zrušil výsadné postavenie matky (materskú preferenciu) pri zverovaní maloletých detí do starostlivosti niektorého z rodičov. Konečne sa začne reálne uplatňovať najlepší záujem dieťaťa podľa medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa.

Ako píše vo vyhlásení na stránke advokátskej kancelárie expertka na rodinné právo, Chiara Ingenitomatka už nemá výsadné postavenie najlepšieho rodiča pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti“.

Úplnou novinkou mimoriadneho významu, ktorý bude mať hlboký dosah na rozhodovanie o starostlivosti o deti po rozvode,  je nedávny rozsudok milánskeho súdu (Il Tribunale di Milano, sez. IX civile) z 19. októbra 2016, podľa ktorého, v prípade, že narazíte na rodičovský konflikt,  pokiaľ ide o zverenie maloletých do starostlivosti, musí prevažovať ich najlepší záujem  nad materskou preferenciou, teda  nad výsadným postavením matky, ako najlepšieho rodiča na zverenie dieťaťa (genitore collocatario – rodič, s ktorým žijú deti).

Súdny tribunál sa zameral na najlepší záujem, ktorý právna náuka a judikatúra  uznávajú ako skutočné právo dieťaťa byť chránené, ako formovateľný subjekt, v snahe o jeho najlepšiu psychickú a fyzickú ochranu.

Pojem  najlepší záujem dieťaťa má svoje východisko  predovšetkým v článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, kde sa uvádza, že „pri všetkých činnostiach týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi, musí byť najlepší záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom.“

V predmetnom ustanovení Dohovor odkazuje na neadekvátnosť materskej preferencie. Pretože správanie matky v uvedenom prípade vzbudilo sériu rozpakov a pochybností. Najmä preto, že matka prejavila neochotu spolupracovať s úradmi a uľahčiť návštevy dieťaťa s otcom. Ten, naopak, načrtol veľmi pozitívny návrh výkonu svojich rodičovských práv, tiež spoluprácu pri podpore dôležitého vzťahu matka – dcéra. Preto sa javí súdny výrok významný, vychádzajúc z analýzy rodičovských rolí, ruší princíp materskej preferencie a zavádza v plnom rozsahu dvojrodičovstvo, teda rovnocenné rodičovstvo. Ruší zásadu materskej preferencie v prospech výberu neutrálneho postoja, pokiaľ ide o rodiča, ktorému bude dieťa zverené do starostlivosti, namiesto toho sa bude riadiť starostlivosť a zverenie dieťaťa iba snahou o dosiahnutie jeho najlepšieho záujmu.

Preložila a upravila: Zdenka LACKOVÁ

Pridaj komentár