deti

RODIČIA ZOSTANÚ RODIČMI – AJ PO ROZVODE

Emočné zneužívanie a mentálna manipulácia detí je problém. Dokonca problém verejného zdravia, a preto treba vytvoriť koordinovaný postup pri riešení tejto problematiky, najmä inštitucionalizovať výmenu vedeckých poznatkov, podporovať vzdelávanie pomáhajúcich profesií a vytvárať systémové podmienky k tomu, aby deti netrpeli vinou dospelých. O tomto všetkom bola reč 6. novembra na stretnutí predstaviteľov Rady pre práva dieťaťa a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

V mnohých veciach sa zhodneme,“ uviedol Karel Molin, riaditeľ strediska. „Vidíme problémy, ktoré spôsobujú rozvádzajúci sa rodičia deťom. Vnímame nedostatky v sociálnoprávnej ochrane detí i, napríklad, v práci súdnych znalcov. Máme úprimný záujem zjednocovať sily, ktoré spoločne dokážu zlepšiť súčasný stav.“

Jozef Tinka, z Rady zasa zdôraznil, že „ treba, aby systém začal vnímať mimovládne organizácie ako spätnú väzbu pre permanentné zlepšovanie svojej intervenčnej činnosti. Nie je správne, a nie je dobré pre deti, ak sa dospelí stavajú proti sebe v snahe dokazovať, kto z nich má viac pravdy. Veľmi škodia aj rozličné propagandistické vyhlásenia, ktoré sú odtrhnuté od bežného života a najmä, od toho čo deti v skutočnosti prežívajú! Nechceme s nikým bojovať, chceme hľadať riešenia, ktoré budú výsledkom mediácie medzi mocou a verejnosťou. Ak hovoríme, že emočné zneužívanie detí, a v rámci neho napríklad zavrhovanie rodiča, je veľmi vážny problém, potom očakávame, že niekto zodpovedný povie – tak sa dajme do toho. Pomôžme deťom z toho pekla rodičovskej nenávisti. A nie, že sa vytvorí eskadróna zahmlievajúca bolestivú realitu tisícok detí...“

Stredisko a Rada sa dohodli. Rada predloží návrh na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví postup, ako zaviesť do praxe výsledky nedávnej svetovej vedeckej konferencie Deti v sieti, ktorá sa v Bratislave uskutočnila v gescii Rady pre práva dieťaťa.

Dôležitý odkaz z tohto stretnutia teda znie – našla sa vôľa hľadať riešenia, aby nepribúdali siroty žijúcich rodičov a aby sa rozvíjalo pozitívne rodičovstvo aj po rozpade vzťahu rodičov. Rodičia totiž zostanú rodičmi aj po tom, ako neustoja svoj vzťah.                                                                                                                                            -tka-

Viac o Národnom stredisku: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/

Pridaj komentár