MÝTY A PRAVDA O SYNDRÓME ZAVRHNUTÉHO RODIČA

Reportáž RTVS, ktorá rozprúdila širokú diskusiu a spôsobila rôzne zákulisné aktivity ľudí, ktorí sa nedokážu zmieriť so skutočnosťou, že emočné zneužívanie detí je formou domáceho násilia. Je najmä o falošnom smere diskusií, či syndróm zavrhnutého rodiča je diagnózou alebo nie. Odkaz reportáže je v duchu výroku talianskeho súdu z Milána, ktorý skonštatoval, že syndróm síce nezahŕňa predstavu o klinicky overiteľnom ochorení, ale obsahuje súbor príznakov správania manipulujúceho rodiča s cieľom vymazať z vedomia dieťaťa druhého rodiča. Takéto správanie je jednoznačne odsúdeniahodné. Všimnite si ako ľudia z establishmentu klamú (Matula) a ako omieľajú floskule a prázdne citáty (Pirošíková), len aby zmiatli ľudí…

Pridaj komentár