LILIUM_people_7538uprfw[1]

AK CHCETE UDRŽAŤ RODINU PO ROZPADE, POMÔŽEME VÁM

Máme za sebou relatívne dlhú cestu a rôznorodý vývoj. Rada sa stala „značkou“ a dokáže meniť svet detí cez pôsobenie na dospelých. Všetko sa však vyvíja, a aj my sme pocítili potrebu zmeniť stratégiu svojej činnosti. Doteraz sme sa koncentrovali na terénnu prácu a na odhaľovanie prípadov, kedy štát zanedbáva alebo zle vykonáva svoje povinnosti pri ochrane práv detí. Usilovali sme o zmeny zákonov a zmenu myslenia tých, ktorí držia moc. So striedavými úspechmi, avšak s citeľným pozitívnym dopadom na zmenu zabehnutých praktík. Nestačí to. Začali sa síce veci diať, napríklad snaha špecializovať rodinné súdy a uprednostňovať mediáciu pri riešení rodičovských sporov, ale život prináša veľa nových výziev. Nebudeme míňať energiu na presviedčanie politikov, ktorí sa správajú falošne (pripravujeme zverejniť čiernu listinu tých, ktorí nám naložili plané sľuby, aby ste vedeli kto, čo hovorí a čo robí), ale dáme sa cestou vnášania svetla. Inšpiráciou je pre nás vrchol našej osvetovej práce – vlaňajšia svetová vedecká konferencia Deti v sieti, ktorú sme zorganizovali za účasti takmer 150 odborníkov od USA až po Slovensko.

Pripravujeme otvorené valné zhromaždenie, ktoré má rozhodnúť o troch pilieroch práce RPPD:

Sme presvedčení, že nijaký súd nedokáže vyriešiť vzťahy v rodine. My vieme, že je šanca vyhnúť sa sporom, vieme ako obísť súdy a úrady a ako ušetriť zdravie, peniaze, energiu a najmä – ako zachovať deťom pohodu a pokoj v duši. Podmienkou je, aby rodičia chceli!

Riešením je koučing.

Čo to je?

 Koučovanie je partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný potenciál. Koučovanie viac, než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje spoločne s odborníkom na koučovanie – koučom.

Vieme pomôcť tomu, kto chce pomôcť, nedokážeme podporovať toho, komu ide o víťazstvo.V situácii, kedy človek príde o dieťa spôsobom, keď bývalý partner/partnerka dieťaťu bráni v kontakte s druhým rodičom, manipuluje s dieťaťom a učí ho nenávisti, je ťažké znášať bolesť a konať rozumne. Zavrhnutý rodič sa dostáva do permanentného stresu a ten spôsobuje ťaživý psychický stav. Taký človek reálne potrebuje pomoc a podporu, hoci si to nie vždy uvedomuje.

Riešením je peer konzultácia – alebo jednoducho laická rodičovská svojpomoc.

Čo je peer konzultácia?

Peer konzultant využíva svoju skúsenosť k podpore ďalších klientov a posilňovaniu ich nádeje. Nádeje vôbec nie v zmysle prázdneho dúfania, ale vieru v to, že aj s obmedzeniami, danými okolnosťami, sa dá prekonať odlúčenie od dieťaťa a udržať si vzťah resp. perspektívu obnovenia vzťahu. 

Vieme pomôcť tomu, kto nájde guráž prijať pomoc, povedzme od človeka, ktorý má podobnú skúsenosť a dokázal situáciu zvládnuť.

Podporné činnosti – výskum a vzdelávacie aktivity, vydavateľská činnosť, fundraising, legislatívne aktivity, mediálna komunikácia, sociálny marketing.

lasky-plne-vztahy[1]

      POSKYTUJEME AJ TIETO SLUŽBY:

  • rodinné poradenstvo (tréningy, aktivity na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, vytváranie a upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a rodičmi a deťmi a pod.) v zmysle ust. § 10, zákona č. 305/2005 Z.z.
  • sprevádzanie pri výkone súdnych rozhodnutí o styku rodičov s dieťaťom  (rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie) v zmysle ust. § 10, zákona č. 305/2005 Z.z.,
  • vyhodnotenie problémovej situácie a návrh riešenia,
  • pomoc pri spracovaní rôznych podaní neprávneho charakteru (napríklad na  ÚPSVaR, na rôzne inštitúcie a pod.),
  • sprostredkovanie špecializovaného právneho poradenstva,
  • sprostredkovanie odbornej metodologickej analýzy forenzných posudkov,
  • v odôvodnených prípadoch podanie podnetu na súd v mene RPPD pre zlé zaobchádzanie s dieťaťom,

Máme potenciál pomôcť deťom tým, že pomôžeme rodičom korektne zvládať svoju životnú situáciu. Nevieme však jedno – stať sa spolubojovníkom jedného rodiča proti druhému rodičovi v zápase o pravdu a získanie dieťaťa na svoju stranu. Sme bytostne presvedčení, že dieťa nie je vlastníctvom žiadneho z rodičov, ale že dieťa má právo mať obidvoch rodičov. Dokonca je to pre dieťa životne dôležité. Aj vtedy, keď rodičia neustoja svoj vzťah. Žijeme v tom, že partnerstvo resp. manželstvo je pominuteľné, ale rodičovstvo je večné! Znamená to, že rodina sa môže udržať aj po rozchode rodičov.

Ak chcete udržať dieťaťu rodinu aj po jej rozpade, sme v pohotovosti a pomôžeme! J

Jozef Tinka

Pridaj komentár