Monthly Archives: január 2018

dohoda A

SPOJENECTVO PROTI SÚDNYM PRIEŤAHOM O DETI

Súdy, ktoré rozhodujú o deťoch po rozvode, trvajú veľmi dlho. Pritom už mesiac, či dva v živote detí znamená veľmi mnoho. Súdy však neraz konajú aj roky. Napriek tomu, podľa médií, ministerstvo spravodlivosti nehodlá na tejto situácii nič meniť.

Rada pre práva dieťaťa sa rozhodla proti súdnym prieťahom systematicky bojovať a brať na zodpovednosť štát za to, že deti pred súdom sú mimo priorít. Spojili sme sily s renomovanou advokátskou kanceláriou HKP Legal, s.r.o., Bratislava, založili platformu „Advokáti za práva detí“ a podpísali memorandum. Zmyslom je využívať všetky zákonné prostriedky proti súdnym prieťahom a zlému úradnému postupu. Budeme pomáhať spôsobom, ktorý sprístupní spravodlivosť každému, bezohľadu na jeho situáciu. Advokáti budú svoju odmenu účtovať až vtedy, keď dosiahnu pre klienta odškodnenie za zbytočné súdne prieťahy. Čiže honorár klient zaplatí „zo štátneho“, ktoré dostane od súdu ako odškodné. Partnerská advokátska kancelária teda prevezme na seba riziko prípadného neúspechu. Ak so sťažnosťou neuspeje, klient spravidla honorár za služby nemusí uhradiť. Čerešnička na torte J – HKP Legal má stopercentnú úspešnosť pred ústavným súdom.

dohoda C

Prezidentka RPPD Alena Dušatková a spoločník HKP Legal Rudolf Priečinský po podpise memoranda.

Budeme chodiť aj na súdne pojednávania a robiť monitoring súdnych konaní.

Pripravujeme tiež model, ktorý umožní vyvodzovať právnu zodpovednosť voči „sociálkam“ a súdnym znalcom alebo iným inštitúciám, ktoré zasahujú do života detí. Budeme sledovať správnosť ich postupu vo veciach ochrany detí, promptnosť konania a najmä rešpektovanie najlepšieho záujmu dieťaťa. Každé dieťa, ktoré sa ocitne vo vírivke nekompetentnosti dospelých, sa môže samo alebo prostredníctvom svojich rodičov, či iných dospelých postaviť proti zlému zaobchádzaniu zo strany štátu. S pomocou Rady a advokátov.

Memorandum zakladá celý rad ďalších aktivít, ktoré majú za cieľ spájať sily v úsilí chrániť záujmy detí.

dohoda B

Zľava: Rudolf Priečinský, Alena Dušatková a konateľ HKP Legal Peter Kubovič.

TRVÁ VAŠE SÚDNE KONANIE PRIDLHO?

Podávame vám pomocnú ruku.

Čo treba urobiť?

  1. Napíšte na adresu info@pravadeti.sk a stručne opíšte situáciu, najmä odkedy súdne konanie trvá. Uveďte svoje kontaktné údaje. (Alebo: môžete sa obrátiť aj priamo na advokátsku kanceláriu HKP Legal, avšak vtedy treba, aby ste uviedli, že kanceláriu kontaktujete na základe memoranda medzi RPPD a HKP Legal.)
  2. Skôr ako sa obrátite o pomoc, treba, aby ste urobili sebareflexiu. Čiže zvážte, či ste vlastnými obštrukciami práve vy nespôsobili zbytočné prieťahy v konaní. V takomto prípade totiž je veľmi malá šanca uspieť so sťažnosťou na ústavnom súde.

Kto je HKP Legal: advokátska kancelária roka 2013. Profesionálny tím s vynikajúcimi referenciami a V.I.P. klientami z korporátnej sféry. Viac tu:  http://www.hkplegal.sk/index.html.

 

Jozef Tinka

Foto: Soňa Nitková