Monthly Archives: február 2017

Internet náš každodenný, zdroj. pixabay.com

INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ…

INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ

Škodca či radca? Nové technológie v tomto, prípade internet, prinášajú do našich životov rýchlejší a jednoduchší prístup k informáciám. Internet, okrem hrania hier, komunikácie či nadväzovaniu nových vzťahov, slúži aj ako edukačná pomôcka či nástroj. V rodinnej mediálnej výchove je potrebné, aby sme usmerňovali naše deti aj pri práci s internetom. Avšak internet nie je vždy iba škodca , môže nám vo výchove aj pomôcť. Existuje niekoľko web stránok, ktoré ponúkajú rôzne návody, informácie či dokonca edukačné hry v prostredí internetu.

Napríklad občianske združenie eSlovensko realizuje projekt zodpovedne.sk,<http://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/search/?searchword=internet&searchphrase=all>, ktorý je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Safer Internet (Bezpečnejší Internet). Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia, šírenie osvety, zodpovednom používaní internetu, a tiež aj prevencia pred trestnými činmi. Súčasťou sú aj ďalšie projekty, a to napríklad pomoc.sk, internetová stránka, kde sa môžete obrátiť keď potrebujete pomoc či stránka stopline.sk, na ktorej môžete nahlásiť nezákonný obsah na internete.

Projekt Sheeplive teda ovce.sk, je projekt, ktorý vznikol z iniciatívy eSlovensko, ako súčasť projektov zodpovedne.sk, stopline.sk a pomoc.sk. Dvoma hlavnými časťami tohto projektu sú detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Ich cieľom je prevencia rizík internetu, zameraná hlavne na najmladších. Vtipným spôsobom ukazuje deťom a mládeži vlastné zrkadlo správania, a rodičia sa môžu dozvedieť viac o internetovom detskom svete. Séria animovaných rozprávok ukazuje deťom príťažlivou formou princípy fungovania online sveta. K týmto príbehom sú pridané aj príručky pre učiteľov a rodičov, ktoré pomáhajú dospelým k efektívnej mediácii. Nie vždy zaberá iba kritika, krik či slovné poúčanie. Deti často na poučovanie reagujú negatívne alebo vôbec, a napriek budú robiť čo ste im ,,zakázali“. Tieto stránky slúžia ako pomôcka pre vysvetlenie škodlivosti či nástrah. Prakticky prostredníctvom ukážok, zaujímavou formou môžete vaše deti vychovávať. Príkladná ukážka : <http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka>

Treba si uvedomiť, že v dnešnom svete je internet pre naše deti úplne prirodzený. Preto nie je dobré oberať ich o čas, ktorý môžu stráviť na internete. Ak vám niektorá činnosť, ktorú vaše dieťa vykonáva na internete prekáža existuje napríklad program, ktorý vie zablokovať určité stránky, na ktoré sa dieťa nedostane. Môžu to byť stránky s násilím či erotické portály. <http://cudo.sk/blokovanie-internetovych-stranok/> na tejto internetovej stránke je návod ako môžete zablokovať web stránky. Taktiež existuje samotný program od Windows, ktorý nájdete pod názvom rodičovská kontrola.

Samozrejme nie je vhodné a ani prospešné pre dieťa niekoľko hodinové sedenie za počítačom či už zo stránky fyzickej, kde sa poškodzuje zrak či krivé sedenie na stoličke, kde sa ničí chrbtica, ale aj mentálne, ktoré spôsobuje nesústredenosť a oslabuje intelekt. Ak by vás zaujímalo, viac na: <http://blog.etrend.sk/knihozrut/robi-nas-internet-hlupejsimi-3.html>. Preto je potrebné vytvoriť si určité pravidlá používania internetu v rodine.

Desatoro zodpovedného používania internetu:

  • Vedomosti a zručnosti. Na to, aby ste si vytvorili s vašimi deťmi pravidlá a poriadok, je potrebné, aby ste vedeli argumentovať, prečo je daný obsah či stránka vhodná/nevhodná. Deti potrebujú počuť argument, ktorý ich presvedčí o tom, že to čo od nich vyžadujete má nejaký dôvod.
  • Spoločné surfovanie. Sprevádzanie svojho dieťaťa na internete mu môže pomôcť napríklad, keď si nevie s niečím poradiť. Malé deti, ktoré nevedia písať a čítať by nemali samé surfovať po online sieťach.
  • Komunikácia. Rozprávanie sa s dieťaťom o tom, ktoré stránky u neho vyvolávajú strach či neporozumenie. Rozprávajte sa s dieťaťom o dobrých a zlých internetových stránkach.
  • Časový plán. Skúste sa s vašim dieťaťom dohodnúť na čase, ktorý môže stráviť na internete. Dávajte však pozor či to dieťa dodržuje. Tak isto ako obmedzíte čas strávený na internete, bolo by vhodné, keby ste obmedzili čas aj pri televízii či mobile.
  • Ochranný softvér. Existuje niekoľko ochranných softvérov, ktoré vedia blokovať internetové stránky. Reguláciu používania počítača a internetu umožňuje samotný operačný systém, antivírusový softvér, špeciálny softvér na filtrovanie obsahu alebo monitorovanie aktivít dieťaťa pri používaní počítača a internetu.
  • Zoznam obľúbených stránok. Spoločne s Vašim dieťaťom môžete vytvoriť zoznam jeho obľúbených stránok so záložkami, na ktoré sa jednoducho dostane bez toho, aby ich vyhľadával na internete.
  • E-mail. E-mailovú adresu má v dnešnej dobe skoro každý aktívny spotrebiteľ internetu. Pomôžte svojmu dieťaťu vytvoriť vlastný e-mail, vysvetliť mu, že ho nemôže rozdávať a zverejňovať kade komu, a taktiež nemôže nikomu povedať svoje heslo, pretože môžu byť následne zneužité jeho údaje.
  • Osobné údaje. Je potrebné aby ste svoje dieťa oboznámili s bezpečnostnými pravidlami pri používaní internetu. K tomu vám môže pomôcť tento článok. <http://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/ohrozenia/nevhodny-obsah-na-internete>. Osobné údaje a údaje o rodine nesmú byť šírené cez internet. Taktiež by dieťa nemalo rozprávať o svojom súkromí cudzím ľuďom, a tiež sa nesmie stretávať s ľuďmi, ktorých spoznalo na internete.
  • Sťahovanie a nakupovanie. Dohodnite sa dieťaťom na pravidle, že pred tým než si bude chcieť niečo stiahnuť, napríklad seriál či film, musí sa vás opýtať, či môže. Taktiež by Vaše dieťa nemalo mať údaje k vašej kreditnej karte, pretože si môže jedným klikom niečo kúpiť.
  • Výmena skúseností. Informujte sa o používaní internetu v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa. Tiež si môžete vymieňať rady a skúsenosti s vašimi priateľmi či rodičmi v škole.

autorka: Veronika Vrúbelová