Monthly Archives: máj 2013

Rada pre práva detí pridáva na tempe

V prvom roku činnosti rada riešila 55 prípadov8. mája 2013 sa v Košiciach uskutočnilo Prezídium Rady pre práva detí SR. Čo sa zmení po Košiciach? Rada sa rozhodla zmeniť kurz a pridať na rýchlosti. Veď má práve za sebou prvé výročie činnosti.

 

“Prechádzame zo sekčného na projektové riadenie s konkrétnou zodpovednosťou za konkrétne veci,” hovorí o hlavnej zmene riaditeľ Jozef Tinka. Hlavné zameranie činnosti bolo síce zjavné a jasné, ale predsa len nezaškodí dať ho na papier.

Rada pre práva detí sa preto rozhodla venovať najmä dvom hlavným oblastiam: Potláčanie systémového týrania dieťaťa (ide o prípady, kedy štát nekoná správne, kompetentne a zodpovedne – sociálne úrady, súdy, školy, zdravotnícke zariadenia) a pomoc rodine v kríze.

“Budeme sa systémovo zaoberať zlým zaobchádzaním s deťmi po rozvode – pracujeme na projekte nového spôsobu vymáhania výživného a styku dieťaťa s druhým rodičom,” vraví Tinka. Ako dodáva, budeme tiež volať na zodpovednosť všetkých, ktorí si neplnia povinnosti pri ochrane detí a zanedbávajú svoje povinnosti alebo robia nezákonne.

Po prvom roku činnosti môže Rada zhodnotiť, že za ten čas riešila 55 prípadov poškodzovania záujmov detí, a viacerým deťom aj skutočne reálne pomohla. Podarilo sa pomôcť niekoľkým rodinám tým, že sa zmiernilo napätie medzi rodičmi. “Pomohli sme deťom vytvoriť im pokojnejší život,” hovorí Mario Lagaliano.

Rada vstupuje do súdnych konaní ako vedľajší účastník konania na strane dieťaťa – niektoré súdy sa tomuto novému javu bránia, no už trikrát krajské súdy (napríklad Žilina a Nitra) vyniesli rozhodnutie, že do konania Rada pre práva dieťaťa SR (RPPD) naozaj patrí! Stráži totiž záujem dieťaťa.

Rozrástla sa aj dobrovoľnícka základňa – dnes má rada takmer 130 členov, sympatizantov a spolupracujúcich odborníkov. Na sociálnych sieťach eviduje takmer 700 pravidelných priaznivcov a dosah na facebooku je bezmála 130 000 ľudí doma i za hranicami. Sledujú ju v 22 krajinách a v 18 jazykoch.

Okrem týchto hlavných činností RPPD uskutočnila niekoľko rokovaní s ústavnými a štátnymi inštitúciami, a snaží sa meniť predsudky pri rozhodovaní o deťoch. Pripravuje sa tiež kniha o humanizácii rozhodovania o deťoch po rozvode rodičov.

Aby toho nebolo málo, rada sa rozhodla usporiadať európsku konferenciu o nových trendoch v poručníckej starostlivosti o deti, lobovať za zmenu zákonov, aby sa vytvoril kult dieťaťa a ochrany jeho práv, a pripraviť kapacity na rozšírenie webu – po novom v nej nájdete právne poradenstvo, rady od ombudsmanky a skutočné príbehy, ktoré vám pomôžu prekonávať vlastné traumy.

BUĎTE NA PRÍJME, BUDEME VÁM PRINÁŠAŤ NOVÉ RADY A SVEDECTVÁ

POMÁHAJTE AJ VY BEZMOCNÝM DEŤOM – SVOJÍM ZÁUJMOM O DIANIE.